חורפי
פצחן
סכבי שחור ראש עם תולעת במקור
ירגזי עם תולעת במקור
ירגזי
חורפי זכר
חוחית מוקפת בצהוב
אדום חזה
משחקי לשון
אדום החזה על המצלמה
צופית וחמניה
זוג הגיע לצימר
שינוי גודל גופנים
ניגודיות